Xenética é xenealoxía

Xenética é xenealoxíaA súa intima relación de ámbalas dúas, falo a miúdo neste blog, sen explicar o que é unha é outra.

Moias veces veño falando de xenética, sen dicir que trata da herdanza é da relación con ela. É xenealoxía dos proxenitores e ascendentes de cada persoa. Por último, a disciplina, que é a que estuda a xenealoxía das persoas no seu orixe e precedentes.

A partir destas definicións, a consecuencia é lóxica: 1º).-Xenética, 2º) Xenealoxía.

¿Que pinta o ADN ? Pois que é, o depositario da información xenética; o herdeiro que se encontra no núcleo das células, é tamén, nas organelas intracelulares chamadas “mitocondrias”.

É, ¿Como está construída unha molécula do ADN? Está construída por unha secuencia lineal dos seus compoñentes primarios, os “nucleótidos” que adquiren unha estrutura tridimensional de dobre hélice. É, xustamente, a secuencia lineal a que alberga a información xenética.

¿Cal é o dogma central da Bioloxía? Nada menos que a que formula o fluxo da información xenética como ADN>ARN>proteínas, coa salve dade de que non todas as moléculas do ARN son traducidas en proteínas, senón que, poden cumprila función como ARN.

¿Que é un xene? Un semento do ADN que codifica para unha proteína ou unha molécula do ácido ribonúcleo, ARN, e dicir: É aquel segmento de ADN capaz de xerar un produto funcional.

¿Que é, polo tanto o ADN? É o nuclear organizado en 23 pares de cromosomas; é dicir: As copias de cada un dos cromosomas herdados pola vía materna é paterna. Un dos pares está composto polos dous “cromosomas” sexuais; que poden ser X ou Y. No caso da muller o par é XX, e no caso do home é XY.

¿Que representan os Xenes? As diferentes versións ou alelos; cada un deles pode variar segundo o xene. Un pode ser dominante, é o outro recesivo. Ademais, existen casos de “codominancia” é de dominancia incompleta.

Cada un de nós, herdamos dos pais un conxunto de alelos é nesa combinación única é irrepetible nos fan, xustamente únicos, coa salvidade dos xemelos ou xemelgos monocigóticos. ¿ Sabedes por que? Buscar no dicionario como fago eu, para aprender.

¿Que pasa no momento da fecundación?. Que un espermatozoide aporte o seu ADN, 23 cromosomas ao óvalo o cal ten os seus 23 cromosomas. A súa vez, o contido dos cromosomas do espermatozoide é do óvalo é unha combinación dos alelos dos nosos avós paternos é maternos respectivamente.

Nós, amigos, levamos no noso ADN, alelos de todos os nosos antepasados directos, aínda que a proporción que portamos cada un, é inversamente proporcional as xeracións que nos distancia deles. Coa chegada dos grandes avances na área da Xenética e da Bioloxía Molecular, o descubrimento do ADN, en 1.955 permitiu determinar súa secuencia, é chegar a el, a través do Proxecto Xenoma Humano.

Eu, amigos, humildemente os invito a entrar nas características do ADN, na súa utilización e da grandeza destes estudos, seguro de que chegaredes as diversidades de secuencias do ADNmt. Para os humanos cuxas ramas se dirixen en forma radial os continentes implicados de que só houbo un Homo Sapiens.

Deixar unha resposta

Please log in using one of these methods to post your comment:

Logotipo de WordPress.com

Estás a comentar desde a túa conta de WordPress.com. Sair /  Cambiar )

Facebook photo

Estás a comentar desde a túa conta de Facebook. Sair /  Cambiar )

Conectando a %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.