A face, reflexo da alma. ¿Que di a face de ti?

cielo alma

Veño escoitando que a face e a nosa mellor tarxeta de presentación, do que din de nos.

A face e a súa xesticulación converteuse nun importante elemento que serve tanto para expresar emocións como para identificalas no outro, tal e así que os bebés prestan mais atención os rostros que a outro cal quer estímulo, polo que veño disposto a analizar a face.

Empezarei por indicar que a face ten mais de trinta músculos que son controlados polos nervios craniais como a facial, o acolo motor, o trocleax, ou o trixérmino de onde recibe información propioceptiva o cerebro que lle serve para identificar súas propias emocións a vez que activa a musculatura para expresalas.

Aínda que se identificaron algúns patróns sobre a expresión das emocións, parece que existe un alto compoñente de aprendizaxe social nas mesmas, xa que segundo os estudos multe culturais e segundo en que rexión do mundo encontraremos a mesma emoción se pode expresar dunha forma ou outra, a pesar da cal todos recoñeceríamos eses anciños.

– O PECHADO DAS CELLAS, curvándoas e elevándoas, pel estirada, baixo os ollos, engurras horizontais na fronte, pálpebras e mandíbula aberta, ante a sorpresa.

– CELLAS PECHADAS, contraídas, engurras no centro da fronte, boca e beizos abertos ou tensos, para o medo.

– BEIZO SUPERIOR ELEVADO, meixelas levantadas, cellas baixas e nariz engurrada, para o desgusto.

– COMISURA, cara atrás e arriba, meixelas levantadas, engurras baixo o pálpebras inferior e engurras de pata de galo, para a felicidade.

– OLLOS CARA ARRIBA, comisura dos beizos inclinados cara abaixo, para a tristeza.

Eu baseándome nestas expresividades das emocións a través da face, puiden detectar a face doutra persoa, identificar as emocións doutros rastros e a capacidade de imitacións dos bebés.
Tamén puiden comprobar como eu tiven e teño maiores dificultades cas mulleres no recoñecemento das emocións, e tamén constato como os maiores temos maiores dificultades que a xuventude no análise das emocións dos seus semellantes.

Novamente pregunto: ¿Que di a face de ti?

Advertisement