Ignacio Estévez de Castro

Estévez

(Meu bisavó paterno)

Dende fai tempo veño analizando a miña familia nos cabidos catedralicios de Santiago de Compostela e Ourense, en tempos do reinado de Felipe V, e me encontrei nada mais que, con DOMINGO CAYETANO ESTÉVEZ DE CASTRO, que fora canónico dez anos antes de que seu irmá BENITO, deixara a canonea lectoral. Pois no Concello de Santiago, aló polos anos de 1.700 a 1.750 BENITO ESTÉVEZ DE CASTRO, ocupara o cargo lectoral de Decretos, sendo rexedor ANDRÉS FERREIRO DE LA TORRE, con parentesco capitular do bisavó paterno.

Das regalías, dúas estaban cedidas a igrexa, outra a inquisición e outra o tesoureiro.

A importancia dos canonicatos na catedral era tal que a súa “regalía” , a con canonea se utilizaba como unidade de reparto das rendas da mesa capitular. Os canónicos aínda sendo dignidades, tiñan a obriga de “cantar por turno” e semanas os evanxeos nas misas conventuais, e ademais por estipendio de dous reais, levando capa pluvial no coro sempre que lles tocara.

Os racioneiros, coñecidos como porcioneiros, estaban situados a medio camiño entre o clero menor e o maior. Cada ración estaba dotado de media regalía; e dicir: Coa metade do que cobraba un canónico. E, entre as obrigas, se incluía ler a epístola nas misas conventuais que lle tocara no reparto semanal e, nas demais que o fixeren gañarían estipendio de real e medio.
En fin, este era a grandes rasgos a estrutura do cabido, condicionado a cambios e continuidades.

Na canonea lectoral de Decretos, aparece un 4º BENITO ESTÉVEZ DE CASTRO, entre o 1.726 e 1.753 que seguirei buscando.

Advertisement