A unión obreira

Dos meus tempos de inmigrado no País Vasco, conservo un dos modelos da fundación cooperativa, La Unión Obrera, de Araya, como consecuencia indirecta da revolución industrial. A localización xeográfica deste pequeno pobo alavés, permitiu que durante o século XIX, se consolidara unha das industrias metalúrxicas de ferro, da familia Ajuria. O pe da empresa, e … Seguir lendo A unión obreira

A integración do cooperativismo fonte de riqueza

Faise necesario un banco cooperativo ou una cooperativa de Crédito en Galicia. O que nos chamamos cartos (diñeiro ou euros), non é so papel moeda, moeda metálica fiduciaria, de valor económico é instrumento de cambio; os cartos son tamén depósitos bancarios a vista, por exemplo. Existen diversas formas de cartos, escriturados, valores, etc., contra documentos … Seguir lendo A integración do cooperativismo fonte de riqueza

O cooperativismo vence a crise con i+d

É debe empezar no Instituto xeral Básico. Ensinar a xuventude a doutrina cooperativa é hoxe mais necesaria que nunca, é saber administrar o “cartos” é o seu principal obxectivo. A nosa terra do Condado é A Paradanta, vive illada de encontros internacionais de xoves cooperativistas ,sen a colaboración da Xunta de Galicia é seria bo … Seguir lendo O cooperativismo vence a crise con i+d

Reflexións sobre cooperativismo

Digo eu que, é indispensable fixar la crenza e as ideas básicas do “cooperativismo” para saber a onde se pode ir. Para o que isto subscribe, tanto o esencial como as ideas, hai que buscalas na natureza propia do home, porque é el, o verdadeiro e único protagonista da historia cooperativa. A imperfección do home … Seguir lendo Reflexións sobre cooperativismo

¿Onde está o cooperativismo obreiro galego?

Vemos algúns denunciando a pobreza ou como se explota. Tamén como se xustifica. E do sufrimento da nosa xente, pero ninguén lle pon remedio a tan grave mal. Ante as demagoxias dos gobernos, autonómico como nacional, o cooperativismo debera concienciar as súas bases, a fin de que mediante unha educación liberadora, que non se fai, … Seguir lendo ¿Onde está o cooperativismo obreiro galego?

O bo uso do cooperativismo

É digo ben, porque hoxe mais que nunca, o veño repetindo moitas veces, creo no Movemento Cooperativo, é penso que debera e debe facer un importante papel en tódolos sectores da vida económica galega, principalmente no condado de Salvaterra do Miño - Paradanta. E dicir: Unha cooperativa en cada parroquia, é todas unidas noutra de … Seguir lendo O bo uso do cooperativismo