Outro Francisco Estévez mais.

Este Estévez, foise a Arxentina, é participa na guerra da independencia. Regresa despois a súa terra natal en Ourense, contrae matrimonio e volve a Arxentina no ano 1.900 para traballar un tempo en Entre Ríos, regresando a terra na procura da súa dona. Xa coa familia chega a Bos Aires, infórmase de que o coronel … Seguir lendo Outro Francisco Estévez mais.

ZÚÑIGA

Os Zúñiga son oriundos de San Lorenzo de Oliveira en Ponteareas. Gregorio Asero de Zúñiga fora xuíz de Oliveira ademais de escribano en Salvaterra ; casara con María Súarez de Puga, ambolos dous de San Lorenzo de Oliveira, familiar de Manuel e Batolomeu Barbeito, inquisidor da Suprema. Outro Francisco de Zúñiga nado en San Lorenzo … Seguir lendo ZÚÑIGA

VIEITEZ

Foron señores do pazo de Sela, emparentados cos Puga e Pereira. Lembramos a Domingo Vieytez e Gil Vallejo, bautizado o 10 – 10 – 1.682. Casara en Sela o 18 – 12 – 1.705 con María Antonia de Puga e Novoa Sarmiento de Soutomaior. Foron veciños e habitantes do pazo. Fillo do matrimonio, Francisco Vieytez … Seguir lendo VIEITEZ

VIDAL

Os Vidal proceden da feligresía de Santa Cecília de onde Alonso Vidal era veciño obtendo executoria de fidalguia na Real Chanceleria de Valladolid o 7 – VI – 1.508. Pedro Vidal fora bisabó de Gregorio Pérez Mosco, arcediano do Cabildo de Santiago. Gaspar RodrÍguez Vidal, fora escribano en Cartagena de Indias en 1.759. En Arxentina … Seguir lendo VIDAL