O ideario pioneiro dos nosos emigrantes: O mundo asociativo

Recollido da práctica totalidade das sociedades de beneficencia, como a creada no 1.871 polos naturais destas nosas terras, que provocaron un auténtico “espírito asociativo”. Así nacera a Sociedade Española para enfermos e o Patronato Español, para protexer os emigrados, fillos de emigrados e orfos, así como tamén, evitar a prostitución das emigrantes, que eran recollidas … Seguir lendo O ideario pioneiro dos nosos emigrantes: O mundo asociativo