A riqueza aurífera do Condado

Espallado polo Chan da Salgosa e todo o que hoxe é o Porto Seco. Aquela riqueza aurífera da época terciaria, eran aluvións miocenos que quedaran enterrados, ligados os filóns ou veíñas de cuarzo explotados polos romanos na confluencia do río Miño e os meandros do río. Na época romana as labores sobre os nacementos primarios … Seguir lendo A riqueza aurífera do Condado