ZÚÑIGA

Os Zúñiga son oriundos de San Lorenzo de Oliveira en Ponteareas. Gregorio Asero de Zúñiga fora xuíz de Oliveira ademais de escribano en Salvaterra ; casara con María Súarez de Puga, ambolos dous de San Lorenzo de Oliveira, familiar de Manuel e Batolomeu Barbeito, inquisidor da Suprema. Outro Francisco de Zúñiga nado en San Lorenzo … Seguir lendo ZÚÑIGA

VIEITEZ

Foron señores do pazo de Sela, emparentados cos Puga e Pereira. Lembramos a Domingo Vieytez e Gil Vallejo, bautizado o 10 – 10 – 1.682. Casara en Sela o 18 – 12 – 1.705 con María Antonia de Puga e Novoa Sarmiento de Soutomaior. Foron veciños e habitantes do pazo. Fillo do matrimonio, Francisco Vieytez … Seguir lendo VIEITEZ

VIDAL

Os Vidal proceden da feligresía de Santa Cecília de onde Alonso Vidal era veciño obtendo executoria de fidalguia na Real Chanceleria de Valladolid o 7 – VI – 1.508. Pedro Vidal fora bisabó de Gregorio Pérez Mosco, arcediano do Cabildo de Santiago. Gaspar RodrÍguez Vidal, fora escribano en Cartagena de Indias en 1.759. En Arxentina … Seguir lendo VIDAL